....

Make Over

..

Make Over

....

....

A Matt White community production to coincide with the IPP workshop, Tactical Urbanism & the Social Contract, hosted by Arts+Minds on behalf of the Arts Council of Wales and held in the MET, Abertillery, December, 2016.

Walking in to the Newtown Community Centre space in Ebbw Vale, the viewer is confronted with eight exquisite high definition projections of portraits of collaborators from the local estate. The 4/3 aspect ratio images are projected onto freestanding 1970’s ‘Boots (FINS)’ projector screens. Smoke is added to the space to accentuate the beam of the projectors; suggesting a collection of miniature smoke filled cinemas from the past…

Through expert make-up, each person has been transformed into their chosen Hollywood movie star and asked to sit motionless for over one minute — and hold a typical headshot pose from the appropriate era. As the looped videos unfold, these nostalgic portraits begin to fall apart as the attempts of the 'actors' to hold these iconic poses falls prey to the inevitable. The effort to cheat the boundaries of time and reality are undone as muscles twitch and struggle to relax, heads shake and gradually droop as physiological control gives way to the forces of gravity. But just as quickly as the illusion is undone, the video loop jerks the sitter back to their ideal position, echoing the jump cut of a bygone film era.

..

Cynhyrchiad Cymuned Matt White i gydfynd â’r gweithdy IPP, TACTICAL URBANISM & THE SOCIAL CONTRACT, a drefnwyd gan Arts+Minds ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru ac a gynhaliwyd yn y MET, Abertyleri, yn Rhagfyr 2016.

Pan gerdda gwylwyr i mewn i ofod Canolfan Gymuned y Drenewydd yng Nglynebwy, fe’u hwynebir gan wyth tafluniad manylder-uwch cain o bortreadau o gydweithredwyr o’r stad leol. Mae’r delweddau cymhareb agwedd 4/3 wedi eu taflunio ar sgriniau taflunydd ‘Boots (FINS)’ o’r 1970au sy’n sefyll ar eu traed eu hunain. Ychwanegir mwg i amlygu pelydrau’r peiriannau taflunio, gan awgrymu casgliad graddfa-fechan o sinemâu myglyd o’r gorffennol …

Trwy goluro arbenigol, gweddnewidiwyd pob unigolyn yn seren ffilmiau Hollywood o’u dewis nhw. Gofynwyd iddynt eistedd yn ddisymud am fwy na munud – gan ddal eu pennau ar osgo nodweddiadol o’r cyfnod priodol. Wrth i’r dolennau fideo redeg, mae’r portreadau atgofus hyn yn dechrau datgymalu wrth i ymdrechion yr ‘actorion’ i gynnal yr ystumiau eiconig hyn ddioddef trawsnewid anorfod. Difethir yr ymdrech i dwyllo ffiniau amser a realiti wrth i gyhyrau ddechrau gwingo ac ymlacio, a phennau’n crynu a chrymu’n raddol wrth i reolaeth ffisiolegol ildio i rym disgyrchiant. Ond yna, ar amrantiad, mae’r ddolen fideo’n plycio’r eisteddwr yn ôl i’w ystum ddelfrydol, gan adleisio camnaid (jump cut) ffilmiau oes a fu.

....

Make Over, Newtown Community Centre, Ebbw Vale, 2016.

 

English
Cymraeg