....

Heads of the Valleys

..

Blaenau'r Cymoedd

....

....

Le Petit Dynamique draws its inspiration from the local newspaper, The Abertillery & Ebbw Valleys Dynamic, and was commissioned as a record and celebration of a pictorial journey the photographer embarked on with a group of energetic and determined young people from the Coed Cae and Swyffrd neighbourhoods. Serving as both an optimistic vibrant picture book and documentary witness — in the pre-Brexit Valleys —the image-heavy publication, talks a new and different visual language to the one synonymous with a region defined by images of poverty and victimhood. It also locates itself within the fabric of the community in which it was made, featuring as a unique colour supplement in the local newspaper and distributed widely in that same community.

Le Petit Dynamique by Clémentine Schneidermann, 48pp, portrait format, 275 x 215mm Published by Arts+Minds Productions in association with the European Centre for Photographic Research, University of South Wales, June 2015.

Further information and free copies of the full colour, bilingual 48pp Le Petit Dynamique and JPEGs of Clementine’s photographs (for press purposes only) are available on request from Christopher Coppock, Creative Principal, Arts+Minds who can be contacted on (07929) 659 410 or via email, chris.coppock@taicalon.org

..

Ysbrydolwyd Le Petit Dynamique gan y papur newydd lleol The Abertillery & Ebbw Valleys Dynamic ac fe'i comisiynwyd fel ffordd o gofnodi a dathlu taith ddarluniadol yr aeth y ffotograffydd arni gyda grŵp o bobl ifanc egnïol a phenderfynol o gymdogaethau Coed Cae a Sofrydd. Mae'r cyhoeddiad hwn, sy'n llyfr lluniau bywiog ac optimistaidd ac yn dystiolaeth ddogfennol — yn y Cymoedd cyn Brexit — yn siarad iaith weledol newydd a gwahanol i'r un sy'n gysylltiedig â rhanbarth a ddiffinnir gan ddelweddau o dlodi a dioddef. Mae hefyd yn gosod ei hun o fewn gwead y gymuned lle y cafodd ei greu, gan ymddangos fel atodiad lliw unigryw yn y papur newydd lleol a chael ei ddosbarthu'n eang yn y gymuned honno.

Le Petit Dynamique gan Clémentine Schneidermann, 48 tudalen, fformat portread, 275 x 215mm Cyhoeddwyd gan Gynyrchiadau Arts+Minds mewn cydweithrediad â'r Ganolfan Ewropeaidd Dros Ymchwil Ffotograffig, Prifysgol De Cymru, Mehefin 2015.

Mae rhagor o wybodaeth a chopïau am ddim o Le Petit Dynamique, sy'n ddwyieithog, mewn lliw llawn ac yn 48 tudalen o hyd, a ffeiliau JPEG o ffotograffau Clémentine (at ddibenion y wasg yn unig) ar gael ar gais gan Christopher Coppock, Pennaeth Creadigol Arts+Minds, a gellir cysylltu ag ef ar (07929) 659 410 neu drwy anfon e-bost at chris.coppock@taicalon.org

....

 

English
Cymraeg