....

Further Information

..

Rhagor o Wybodaeth

....

....

For further information about our programme of work, please contact Christopher Coppock, Creative Principal, Arts+Minds on (07929) 659 410 or via chris.coppock@taicalon.org

..

I gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglen waith, cysylltwch â Christopher Coppock, Pennaeth Creadigol Arts+Minds ar(07929) 659 410 neu drwy anfon e-bost at chris.coppock@taicalon.org

....

 

....

ARTS+MINDS PROGRAMME TEAM

..

TÎM RHAGLEN ARTS+MINDS

....

....

Suzanne Allen
Arts, Culture and Events Manager, Aneurin Leisure

Christopher Coppock
Creative Principal, Arts+Minds

Owen Davies
Regeneration & Planning Consultant, Owen Davies Consulting

Nyree Davies-Jones
Arts Officer, Aneurin Leisure

Bethan Lewis
Project Officer, Head4Arts

Stephen Phillips
Regeneration Manager, Tai Calon

Kate Strudwick
Creative Project Manager, Head4Arts

Ross Watts
Head of Communities, Tai Calon

..

Suzanne Allen
Rheolwr y Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau, Hamdden Aneurin

Christopher Coppock
Pennaeth CreadigolArts+Minds

Owen Davies
Ymgynghorydd Adfywio a ChynllunioOwen Davies Consulting

Nyree Davies-Jones
Swyddog y Celfyddydau, Hamdden AneurinAneurin Leisure

Bethan Lewis
Swyddog Prosiect, Head4Arts

Stephen Phillips
Rheolwr AdfywioTai Calon

Kate Strudwick
Rheolwr Prosiect CreadigolHead4Arts

Ross Watts
Pennaeth CymunedauTai Calon

....

English
Cymraeg